Wiedza – znajomość rynku prasy i mediów, orientacja
w branży łazienkowej/budowlanej/wnętrzarskiej

Doświadczenie – długoletnie kontakty z prasą
i doświadczenie dziennikarskie pozwalają lepiej widzieć
potrzeby dziennikarzy i rozumieć specyfikę pracy
dziennikarskiej

Efektywność – praktyka dziennikarska pozwala nam
przygotować materiał PR tak, aby był jak najbardziej
przydatny w ich pracy

Trwałe relacje – przyjazne, życzliwe podejście do
klientów i dziennikarzy