Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Thumbnail 1

Kształtowanie pozytywnego wizerunku marek
   i produktów
Efektywna współpraca z mediami
PR produktu
PR korporacyjny
Przygotowywanie strategii public relations
Dobór mediów w zakresie PR/reklamy
Tworzenie gazet firmowych, katalogów
   promocyjnych oraz innych wydawnictw
Przygotowywanie layoutów reklamowych
Organizacja konferencji prasowych i eventów
Monitoring mediów